Kadın Hastalıklarında Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi

Son yıllarda kadın doğum dalında operasyonları anlamlı olarak değiştiren konuların başında laparoskopik cerrahi gelmektedir. Önceleri karın üzerinde büyük bir kesi yapılarak uygulanan birçok operasyon günümüzde laparoskopi tekniğiyle yapılmaktadır. Ülkemizde özellikle son 15 yılda laparoskopik operasyonlar çok yaygınlaşmış ve daha önce açık teknikle yapılan operasyonların %90’dan fazlası laparoskopiyle yapılabilir hale gelmiştir.

Laparoskopi karın üzerinde açılan 3-4 delikten geçirilen aletler yardımıyla operasyon yapılmasıdır. Göbek deliğinden geçirilen alet üzerine kamera yerleştirilir böylece içerde yapılan tüm işlemler ekrandan izlenebilir.

 

LAPAROSKOPİK CERRAHİ NEDİR?

LAPAROSKOPİNİN UYGULAMA ALANI
Kadın hastalıklarında laparoskopi önceleri sadece çocuk sahibi olmak isteyenlerde tüplerin durumunu görmek amacıyla yani sadece tanı amaçlı olarak kullanılmıştır. Daha sonra gelişen teknolojiye paralel olarak yeni aletler de üretilmiş ve operatif girişimler başlamıştır. Aşağıdaki operasyonlar laparoskopi ile yapılabilmektedir.

 

 

 

 

 


© 2023 Prof. Dr. Meriç Karacan. All Rights Reserved.